05/04/2021 7150

Bài viết này EASY EDU sẽ tổng hợp ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEIC giúp bạn chinh phục 990 điểm.

TOEIC là bài kiểm tra tiếng Anh khá phổ biến ở Việt Nam giúp đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Cấu trúc chung của một bài thi TOEIC thường gồm 2 phần Đọc Hiểu và Nghe Hiểu trong đó phần Đọc hiểu sẽ đánh giá khả năng đọc cũng như sử dụng ngữ pháp của người thi.

Theo như bài thi TOEIC, ngữ pháp chiếm gần một nửa ở phần đọc (khoảng 46 câu) và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các bạn trong phần thi bài nghe của mình, chính vì vậy việc nắm chắc ngữ pháp TOEIC là điều kiện tiên quyết trong quá trình luyện thi TOEIC.

I. Tổng hợp chủ điểm ngữ pháp quan trọng

1.1 Cấu trúc câu trong bài thi TOEIC

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + bổ ngữ 

Trong đó:

Chủ ngữ: là người hoặc vật thực hiện hành động & là thành phần bắt buộc trong câu. 

Động từ: thường sẽ biểu hiện hành động của câu & là thành phần bắt buộc.

Tân ngữ: là người hoặc vật bị hành động tác động vào & có thể có, có thể không có, tùy theo động từ.

Các thông tin nền: thường sẽ bổ sung các thông tin khác liên quan đến hành động, ví dụ như nơi chốn, thời gian, địa điểm , cách thức, lý do mà hành động xảy ra. Các thông tin nền có thể có và có thể không có; nếu có sẽ làm rõ ý nghĩa của câu hơn, còn nếu không có cũng không ảnh hưởng đến câu về mặt ngữ pháp. 

Xem Thêm Tại Đây

bí-kíp-chinh-phục-điểm-cao listening

1.2 Tổng hợp ngữ pháp từ loại trong TOEIC

Các dạng từ loại mà các bạn cần ghi nhớ trong quá luyện thi:

1.3 Tổng hợp ngữ pháp về thì trong bài thi TOEIC

Thì hiện tại đơn: Simple present

Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là một thì trong tiếng Anh . Thì hiện tại đơn thường diễn tả một sự việc hay một hành động mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Cấu trúc câu:

(+) S + Vinf/Vs/es + O…

(-) S don’t/doesn’t + Vinf + O…

(?) Do/Does + S + Vinf + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì hiện tại tiếp diễn: Present Continuous

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm mà chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Cấu trúc câu:

(+) S + tobe + Ving + O…

(-) S + tobe + not + Ving + O….

(?) Tobe + S + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì hiện tại hoàn thành: Present Perfect

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động một sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + have/has + Ved/PII + O…

(-) S + have/has + not + Ved/PII + O…

(?) Have/Has + S + Ved/PII + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Present Perfect Continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể xảy ra ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

Cấu trúc câu:

(+) S + have/has + been + Ving + O…

(-) S +have/has + not + been + Ving + O…

(?) Have/Has + S + been + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì quá khứ đơn: Past Simple

Thì quá khứ đơn là dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + Ved/c2 + O…

(-) S + didn’t + Vinf + O…

(?) Did + S + Vinf + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì quá khứ tiếp diễn: Past Continuous

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + was/were + Ving + O…

(-) S + was/were + not + Ving + O…

(?) Was/Were + S + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì quá khứ hoàn thành: Past Perfect

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cấu trúc câu:

(+) S + had + Ved/PII + O…

(-) S + had not + Ved/PII + O…

(?) Had + S + Ved/PII + O…

Xem Thêm Tại Đây

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Past Perfect Continuous

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + had + been + Ving + O…

(-) S + had not + been + Ving + O…

(?) Had + S + been + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì tương lai: Simple Future

Thì tương lai được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + Ving + O…

(?) Will + S + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì tương lai tiếp diễn: Future Continuous

Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Cấu trúc câu:

+) S + will be + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + be + Ving + O…

(?) Will + S + be + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

Thì tương lai hoàn thành: Future Perfect

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + have + Ved/PII + O…

(-) S + will not/won’t + have + Ved/PII+ O…

(?) Will + S + have + Ved/PII + O…

Xem Thêm Tại Đây

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: Future Perfect Continuous

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thường dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + have been + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + have been + Ving + O…

(?) Will + S + have been + Ving + O…?

Xem Thêm Tại Đây

1.4 Các dạng động từ trong bài thi TOEIC

 • Phân loại động từ ( Types of verbs )
 • Thể chủ động ( Active voice), thể bị động ( Passive voice )

Xem Thêm Tại Đây

1.5 Liên từ và mệnh đề trong tiếng Anh 

 • Liên từ được chia làm 3 loại:
  • Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)
  • Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)
  • Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Xem Thêm Tại Đây

1.6 Câu điều kiện

Lưu ý: Các bạn cần vạch ra một kế hoạch học tập một các rõ ràng, không nên nhồi nhét kiến thức quá nhiều cùng một lúc sẽ rất dễ dẫn đến chán nản và bỏ cuộc. 

ngu phap toeic

 

II. Tổng hợp ngữ pháp Part 5 & 6 TOEIC

Part 5 & Part 6 đối với nhiều bạn sẽ là phần gỡ điểm trong bài thi TOEIC, thế nhưng các bạn có thể thấy trong nhiều bài thi thử hay các tài liệu TOEIC, để đạt được điểm cao trong phần này không phải là việc đơn giản. Phần này đòi hỏi các bạn phải có kiến thức tốt về ngữ pháp và còn cả từ vựng phong phú thì mới có thể giành được điểm cao.

2.1 Tổng hợp ngữ pháp trong Part 5 TOEIC

Part 5 là phần đầu tiên trong bài TOEIC Reading, gồm 40 câu hỏi kéo dài từ câu 101 đến 140. Sẽ có khoảng 11-13 câu hỏi về từ vựng, 12-13 câu hỏi về từ loại và 14-16 câu hỏi xoay quanh các chủ đề khác nhau vì vậy nên đòi hỏi các bạn phải có kiến thức vững chắc về từ vựng, các thì, từ nối, loại từ, mệnh đề quan hệ,… thì mới có thể giành được điểm cao trong phần này. Dưới đây là các dạng câu hỏi mà các bạn cần lưu ý:

 • Xác định thì động từ ( Verb tenses)
 • Xác định dạng của động từ ( Verb froms )

➠ Xem Thêm Tại Đây

2.2 Tổng hợp ngữ pháp trong Part 6 TOEIC

Part 6 sẽ gồm 12 câu trắc nghiệm chia thành 4 đoạn văn, mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án để các bạn lựa chọn A,B,C,D. Chủ đề câu hỏi của Part 6 cũng tương tự như Part 5, chủ yếu xoay quanh các văn bản ngắn, thông báo, ghi chú, email, fax, thư từ,… Ngữ pháp Part 6 chủ yếu tập trung vào:

 • Parts of speech (Từ loại)
 • Động từ (Verb-related)
 • Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions)

➠ Xem Thêm Tại Đây

? Học thử miễn phí ở EASY EDUCATION

Dưới đây là một số cuốn sách giúp tổng hợp tất tần tật ngữ pháp các bạn cần ôn luyện TOEIC một cách hiệu quả. Nhưng điều đầu tiên các bạn nên làm là phải biết được trình độ của mình đang ở đâu ? ở cấp độ nào ? Bạn có thể tham gia các bài test tại trường hay ở các trung tâm EASY EDU, bạn cũng có thể tham gia bài test online tại Test Miễn phí TOEIC

III. Sách tổng hợp ngữ pháp hiệu quả nhất

Để có một bài kiểm tra TOEIC điểm cao thì bên cạnh học từ vựng và phát âm thì bạn phải có một nền tảng kiến thức ngữ pháp thật tốt. Dưới đây là tổng hợp những cuốn sách hay, giúp bạn ôn luyện lại ngữ pháp về cấu trúc thì, về các loại từ, các loại cấu trúc,… giúp bạn tổng hợp ngữ pháp TOEIC, hệ thống kiến thức một cách tốt hơn. Hi vọng những cuốn sách này sẽ giúp bạn giành được điểm cao trong kì thi TOEIC sắp đến.

3.1 Tomato TOEIC Writing

Sách chia làm 4 phần chính: Viết câu, Main Dishes Viết Email, Main Dishes Viết luận, Actual Test – 5 bài Test + Answers. Sách có thời khóa biểu để người học áp dụng theo để học trước kì thi, giúp bạn có một kế hoạch ôn thi rõ ràng. Các giải thích được tác giả viết bằng Tiếng Việt một cách cụ thể, dễ hiểu. Một ưu điểm của sách là được biên soạn hầu hết bằng Tiếng Việt nên sẽ dễ dàng hơn đối với các bạn mới bắt đầu học. Sách cung cấp cho người học một cách tổng quan về kỳ thi và cấu trúc đề thi TOEIC, tổng hợp các chủ điểm ngữ pháp TOEIC. Có phần đáp án và Audio Scripts ở cuối sách.

 tổng hợp ngữ pháp

Download: Tại đây

3.2 Essential Grammar in Use Fourth Edition

Sách tổng hợp 115 chủ điểm ngữ pháp TOEIC và được phân tích rõ ràng theo từng dạng câu, từ, cụm từ sử dụng với cấu trúc chi tiết, cơ bản. Mỗi bài học chia nhỏ ra, phân tích chi tiết hơn ví dụ như các thì cơ bản, mạo từ, ứng dụng cụm động từ, dạng khác nhau của động từ, danh từ, tính từ,…Bài tập kết hợp ngữ pháp và kèm Keys Answers để làm bài.

 tổng hợp ngữ pháp

Download: Tại đây

3.3 English Grammar In Use Fifth Edition

Những bạn đang muốn tìm cuốn sách tổng hợp ngữ pháp TOEIC quan trọng để ôn cho kì thi TOEIC thì hoàn toàn không thể bỏ qua cuốn sách này. Sách được tái xuất bản lần thứ 5, điều này có thể thấy rằng lượng kiến thức mà sách mang lại rất chất lượng và được mọi người rất yêu thích. Mỗi bài học đều có ví dụ và nghiên cứu đầy đủ để bạn hiểu rõ được từng chủ điểm ngữ pháp. Sách giúp các học viên ôn luyện kỹ càng hơn nữa với mục “hướng dẫn học tập”. Sau mỗi bài học thì bạn còn có bài tập để rèn luyện, giúp bạn củng cố lại lượng kiến thức đã học.

tổng hơp ngữ pháp

Download: Tại đây

3.4 Advanced Grammar in Use Second Edition

Sau khi đã nắm chắc kiến thức ngữ pháp TOEIC cơ bản thì các bạn có thể nâng cao số điểm của mình bằng cách ôn luyện cuốn Advanced Grammar In Use này. Sách tổng hợp cho người học 100 chủ điểm ngữ pháp TOEIC. Các chủ điểm ngữ pháp này sẽ được trình bày trên 2 trang, trang thứ nhất bao gồm giải thích cùng với ví dụ và trang còn lại thì là các bài tập thực hành. Mặc dù là sách ngữ pháp nâng cao nhưng trong quá trình học vẫn có từ vựng cơ bản để giúp bạn mở rộng thêm vốn từ.

tổng hợp ngữ pháp

Download: Tại đây

3.5. Big Step 1 2 3

Sau khi các bạn đã có một lượng kiến thức về từ vựng cũng như nắm được tổng hợp ngữ pháp TOEIC thì việc ôn luyện, giải đề cũng không kém phần quan trọng. Bộ sách gồm 3 cuốn tương ứng với 3 cấp độ nên các bạn học có thể dễ dàng chọn cho mình giáo trình phù hợp với khả năng và trình độ của bản thân.

Cuốn 1 và 2 sẽ cung cấp 12 chủ điểm bài học quan trọng và đi kèm đó là các dạng bài tập theo chủ đề được lấy từ đề thi TOEIC thực tế, điều này sẽ giúp bạn làm quen dần với cấu trúc đề thi thật. Đến cuốn Big Step 3 sẽ là cuốn tổng hợp lại kiến thức quan trọng ở 2 cuốn trước, giúp bạn sâu chuỗi lại kiến thức của bản thân.

tổng hợp ngữ pháp

Download: Tại đây


IV. Lời kết

Trên đây EASY EDU đã giúp bạn tổng hơp ngữ pháp TOEICcần nắm để đạt được số điểm mà mình mong muốn, hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi. Bên cạnh đó, EASY EDU sẽ luôn bên cạnh và đồng hành cùng bạn trong quá trình ôn luyện TOEIC. Chúc các bạn thành công và đạt được số điểm mà mình đặt ra và đừng quên theo dõi thêm nhiều bài chia sẻ khác, tại đây.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

CỤM GIỚI TỪ TOEIC PHỔ BIẾN

Cụm giới từ là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc,…
 • 19/10/2021
 • 2028

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG BÀI THI TOEIC

Bạn đã thật sự hiểu hết cách dùng của mệnh đề quan hệ trong tiếng…
 • 19/10/2021
 • 2179

CHIẾN THUẬT LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ NHẤT.

Bạn có thể đi học trung tâm, thuê gia sư hoặc tự học, nhưng dù…
 • 19/10/2021
 • 1886

Tổng hợp 600 từ vựng TOEIC thông dụng theo chủ đề

Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp tạo nên thành công trong bài thi…
 • 19/10/2021
 • 3309

TIPS ÔN LUYỆN BÀI THI TOEIC WRITING HIỆU QUẢ

Với mục đích giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách làm bài và chuẩn…
 • 18/10/2021
 • 2021

Tất tần tật từ vựng TOEIC Smoking

Chủ đề Smoking được đánh giá có mức độ khá khó trong các bài thi…
 • 18/10/2021
 • 2309

TẤT TẦN TẬT VỀ KỲ THI TOEIC

Bạn đang muốn tìm hiểu về kỳ thi TOEIC nhưng không biết bắt đầu từ…
 • 02/10/2021
 • 1908

Từ vựng TOEIC về tần suất và mức độ cực kỳ phổ biến

Từ vựng luôn là nỗi lo lắng với các bạn học viên. Vì vậy, hãy…
 • 02/10/2021
 • 1875

Những kinh nghiệm học TOEIC hiệu quả

Bên cạnh IELTS, Toeic cũng là bài thi được nhiều người lựa chọn hiện nay.…
 • 02/10/2021
 • 1904

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3