26/04/2021 4641

Khi làm bài thi TOEIC, ngữ pháp part 5 luôn là phần gây nhiều khó khăn đối với bạn học vì lượng kiến thức cần nhớ và phải áp dụng để làm bài rất nhiều, nếu không nắm chắc từng dạng ngữ pháp riêng biệt thì khi vô làm bài rất dễ sai.

Bài viết lần này, EASY EDU cùng bạn tổng hợp hợp lại tất cả ngữ pháp thường gặp trong part TOEIC.

I. Tổng quan về part 5 trong TOEIC

– Hình thức:

Part 5 là phần đầu tiên trong bài TOEIC Reading đây là phần có số lượng câu hỏi chiếm khá nhiều trong các phần khác là 40 câu, kéo dài từ câu 101 đến 140. Nhưng trên thực tế, trong Part 5 này sẽ có khoảng 11-13 câu hỏi về các từ vựng, 12-13 câu hỏi về các từ loại và 14-16 câu hỏi xoay quanh các chủ đề khác nhau. Phần này thì đòi hỏi thí sinh phải nắm vững nhiều mảng kiến thức về từ vựng các chủ đề khác nhau như các thì, từ nối, loại từ, mệnh đề quan hệ,…mới có thể vượt qua phần này.

– Thời gian làm bài:

Tổng thời gian làm bài cho phần TOEIC Reading là 75 phút. Vì vậy, thời gian lý tưởng để hoàn thành Part 5 là 20 phút (trung bình 30 giây/câu). Tuỳ vào kiến thức và trình độ của thí sinh mà thời gian làm bài phần này có thể ngắn hơn nhưng tuyệt đối không nên dài hơn vì thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng đến các phần Part sau nữa.

–  Độ khó:

Part 5 trong thi TOEIC được đánh giá là phần thi dễ thở nhất trong phần Reading, bởi đây là phần các thí sinh có thể vận dụng những kiến thức ngữ pháp mình đã ôn luyện và học để làm bài. Tuy nhiên, phần này lại đòi hỏi các thí sinh phải có khả năng tổng hợp kiến thức và có chiến lược phân bố thời gian làm bài một cách hợp lí. 

ngữ pháp part 5

II. Các dạng ngữ pháp trong part 5 TOEIC

2.1 Nghĩa của từ trong part 5 TOEIC

Nghĩa của từ trong bài thi TOEIC part 5 thường sẽ có 4 loại đáp án tương đối giống nhau chỉ khác nhau về tiền tố/hậu tố hoặc cùng loại từ với nhau.Nhiệm vụ của các bạn là phải đọc và dịch được đáp án hoặc câu hỏi để tìm được đáp án đúng về nghĩa nhất.

Ví dụ:

➣ It is a good idea to go through the files……….to weed out things that can be either thrown out or recycled.

A. absolutely                           B. relatively                             C. periodically                                       D. reluctantly

2.2 Chọn giới từ thích hợp trong part 5 TOEIC

Ngữ pháp part 5 TOEIC cũng là phần kiểm tra kiến thức về giới từ của bạn.

Ví dụ:

➣  I’m hoping……………a chance to try their lunch menu soon because it also looks quite good.

A.to                                       B.with                                         C.for                                                  D.on

Các bạn có thể thấy cả 4 đáp án trên điều là giới từ và đáp đúng ở câu này là C.for vởi vì nó bị ảnh hưởng từ động từ hoping phía trước. “Hope + for + Noun”. Cùng Easy Edu tìm hiểu các dạng câu hỏi này.

Cách làm câu hỏi về giới từ và sau đây là các giới từ thông dụng nhất thường gặp trong bài thi TOEIC.

of (của) in (trong)
to (đến) for (dành cho)
with (với) on (trên)
at (ở / tại) from (từ)
by (bởi) about (về)
as (như) into (vào trong)
like (như) through (xuyên qua / thông qua)
after (sau) over (hơn)
between (giữa) out (ra ngoài)
against (ngược lại với) during (trong thời gian)
without (không có) before (trước)
under (dưới) around (xung quanh)
among (giữa)

Lưu Ý: 

➣ Các giới từ không nhất thiết lúc nào cũng dịch nghĩa giống nhau được.

Ví dụ:

 • I’m proud of you = Tôi tự hào về bạn.
 • I’m disappointed in you = Tôi thất vọng về bạn.

Các bạn có thể thấy 2 giới từ điều được dịch là “về” nhưng 2 giới từ lại khác nhau. Vì vậy trong một số trường hợp thì dịch có vẻ như không ổn lắm. Cần để điền được đúng giới từ bạn cần phải để ý đến danh từ/tính từ/động từ đứng trước nó nữa, bởi vì mỗi từ sẽ đi kèm với các giới từ khác nhau. 

Một số tính từ thường hay đi chung với giới từ

afraid of angry at
aware of capable of
careless about familiar with
fond of happy about
interested in jeaslous of
made of made from
married to proud of
similar to sorry for
sure of tired of
worried about

Một số danh từ thường hay đi chung với giới từ

awareness of belief in
concern for confusion about
desire for fondness for
grasp of hatred of
hope for interest in
love of need for
participation in reason for
respect for success in
approval of  

➣ Một số động từ thường hay đi chung với giới từ

apologize for ask for  
belong to care for
hear of know about
pay for prepare for
speak of study for
talk about think about
think of worry about

➣ Ngoài ra các bạn cũng sẽ thường thấy các giới từ bao gồm 2 từ trở lên.

 • Due to (bởi vì)
 • Except for (ngoại trừ)
 • According to (theo)
 • Instead of (thay vì)

2.3 Phân biệt liên từ và giới từ trong ngữ pháp part 5

➣ Trong phần bài thi part 5 thường các bạn sẽ gặp vài câu về liên và giới từ.

Ví dụ:

……………….it rained, the outdoor concert was delayed.

A. Because of                            B. Because                                     C. Although                                           D. Despite

➣ Trong các đáp án trên đáp án B&C là liên từ, đáp án A&D là giới từ.Cần lưu ý hơn nữa, becausebecause of thường sẽ được dịch sang tiếng Việt là “bởi vì“, còn althoughdespite thường được dịch sang tiếng việt là “mặc dù“.
Vì vậy, cho dù có dịch nghĩa của câu đi chăng nữa, chúng ta vẫn chưa có thể chọn được đáp án thích hợp. Lúc này, ngữ pháp sẽ là chìa khóa giúp bạn chọn đáp án đúng mà không cần phải dịch nghĩa vẫn có thể chọn được.

➣ Cách phân biệt với giới từ và liên từ: Nếu là mệnh đề thì chọn liên từ còn nếu là cụm danh từ thì chọn giới từ 

2.4 Chọn V-ing hay -Ed

Trong bài thi TOEIC Part 5, các bạn thỉnh thoảng sẽ gặp những câu hỏi là yêu cầu bạn chọn tính từ V-ing hoặc V-ed.Cần để biết được nên chọn tính từ V-ing và -Ed thì chúng ta cần xác định 2 bước như sau:
Bước 1: Verb có nghĩa là gì?
Bước 2: Chủ ngữ thực hiện Verb hay là bị thực hiện bởi Verb.
Chúng ta sẽ hiểu rõ 2 bước này thông qua các ví dụ sau:
➣ Ví dụ 1:
“The food in this restaurant was rather……………….”

Chúng ta đang phân vân giữa 2 đáp án”disappointing” và “disappointed“. Để chọn được đáp án đúng, ta chỉ cần làm 2 bước như đã hướng dẫn trên.
Bước 1: Verb có nghĩa là gì?
➥ “Disappoint” có nghĩa là “làm cho thất vọng, gây thất vọng”.
Bước 2: Chủ ngữ thực hiện Verb hay bị thực hiện bởi Verb.
Các bạn thử nghĩ xem “đồ ăn trong nhà hàng” thì “gây thất vọng” (disappointing là chủ động) hay “bị làm cho thất vọng” (disappointed là bị động ) thì phù hợp hơn. 

Kết luận “đồ ăn trong nhà hàng” thì chỉ có khả năng “gây thất vọng” cho thực khách chứ không thể “bị làm cho thất vọng” được (vì đồ ăn thì không có cảm giác) suy ra đáp án là “Disappointing“.

2.5 Xác định các dạng của động từ

 • go  : nguyên mẫu
 • to go  : to + V
 • going : V-ing
 • gone  : V3 / V-ed

Các dạng câu hỏi như thế này sẽ yêu cầu bạn chọn dạng động từ phù hợp để điền vào.Nên khi nhìn thấy cấu hỏi mà các đáp án có dạng của động từ thì bạn biết đây là câu hỏi ” Xác định dạng của động từ”.

Ví dụ:

We forced our competitors…………… their prices.

A. to lower           B. lower             C. lowered            D. lowering
Các đáp án A/B/C/D là 4 dạng của động từ “lower”.

 • To lower: dạng to V
 • Lower: dạng nguyên mẫu
 • Lowered: dạng V3 / V-ed
 • Lowering: dạng V-ing

➣ Đáp án của câu này là A vì sau động từ force có cấu trúc “force + NOUN + to V + NOUN“.

➣ Các câu hỏi về dạng động từ trong part 5 TOEIC

1. Dạng To-V:

 • Dùng để thể hiện mục đích 

Ví dụ:

I exercise every day to get in shape.

Tôi tập thể dục mỗi ngày để giữ dáng.

 • Dùng sau một số động từ như agree, begin, choose, expect, hope, prepare, want.

Ví dụ:

I want to go home.

Tôi muốn về nhà.

2. Dạng nguyên mẫu

 • Dùng sau các động từ khiếm khuyết như can, might, must,…

Ví dụ:

Sarah must finish her homework before she goes to bed.

Sarah phải hoàn thành xong bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

3. Dạng V-ing

 • Dùng trong cấu trúc của thì tiếp diễn

Ví dụ:

I am working at the moment.

Lúc này tôi đang làm việc.

 • Dùng sau các động từ như avoid, consider, finish, imagine, practice, quit, spend.

Ví dụ:

He spent 9 hours painting his room.

Anh ấy dành 9 giờ đồng hồ để sơn căn phòng.

4. Dạng V3/Ed

 • Dùng trong cấu trúc của các thì hoàn thành.

Ví dụ:

Hang has lost his phone since yesterday.

Hang mất điện thoại từ hôm qua.

 • Dùng trong cấu trúc câu bị động

Ví dụ

The house was built last year.

Ngôi nhà được xây dựng vào năm ngoái.

ngữ pháp part 5

TÌM HIỂU THÊM: ÔN LUYỆN TOEIC 4 KỸ NĂNG ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA NHANH NHẤT

Như vậy, để có thể làm tốt phần Part 5 TOEIC các bạn cần biết phân bổ và tận dụng thời gian hợp lý, ôn lại những kiến thức mà mình còn chưa chắc chắn và tăng tốc học từ vựng càng nhiều càng tốt. Nhưng có một nguyên tắc các bạn cần phải nhớ rõ đó là học chất lượng hơn số lượng, sau mỗi lần làm đề nên ghi lại những câu làm sai và giải thích cũng như phân tích tại sao câu này lại nên chọn đáp án đó hay sai ở đâu, có như vậy bạn mới nắm chắc kiến thức và hiểu bài sâu hơn.

Sau bài viết này EASY EDU hi vọng đã giúp bạn nắm được các ngữ pháp cần chú ý về part 5 TOEIC, cùng tìm hiểu tiếp về điểm ngữ pháp tiếp theo nhé:

Tổng hợp ngữ pháp TOEIC part 6

(Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp chinh phục 990 điểm TOEIC)

CÙNG CHUYÊN MỤC

CỤM GIỚI TỪ TOEIC PHỔ BIẾN

Cụm giới từ là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc,…
 • 19/10/2021
 • 2422

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG BÀI THI TOEIC

Bạn đã thật sự hiểu hết cách dùng của mệnh đề quan hệ trong tiếng…
 • 19/10/2021
 • 2558

CHIẾN THUẬT LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ NHẤT.

Bạn có thể đi học trung tâm, thuê gia sư hoặc tự học, nhưng dù…
 • 19/10/2021
 • 2259

Tổng hợp 600 từ vựng TOEIC thông dụng theo chủ đề

Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp tạo nên thành công trong bài thi…
 • 19/10/2021
 • 3970

TIPS ÔN LUYỆN BÀI THI TOEIC WRITING HIỆU QUẢ

Với mục đích giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách làm bài và chuẩn…
 • 18/10/2021
 • 2406

Tất tần tật từ vựng TOEIC Smoking

Chủ đề Smoking được đánh giá có mức độ khá khó trong các bài thi…
 • 18/10/2021
 • 2810

TẤT TẦN TẬT VỀ KỲ THI TOEIC

Bạn đang muốn tìm hiểu về kỳ thi TOEIC nhưng không biết bắt đầu từ…
 • 02/10/2021
 • 2247

Từ vựng TOEIC về tần suất và mức độ cực kỳ phổ biến

Từ vựng luôn là nỗi lo lắng với các bạn học viên. Vì vậy, hãy…
 • 02/10/2021
 • 2207

Những kinh nghiệm học TOEIC hiệu quả

Bên cạnh IELTS, Toeic cũng là bài thi được nhiều người lựa chọn hiện nay.…
 • 02/10/2021
 • 2244

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3