06/08/2021 1452

Cấu trúc câu bị động là cấu trúc thường gặp trong bài thi TOEIC và không thể bỏ qua nếu bạn muốn đạt điểm cao trong kì thi TOEIC. Hôm nay hãy cùng EASY EDU tìm hiểu toàn bộ những kiến thức liên quan đến câu bị động (passive voice)

I. KHÁI NIỆM 

câu bị động trong tiếng Anh

✔️ Là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động.

1/ Cấu trúc

S + be + past participle (by agent)

Ví dụ: This tree was planted by my grandmother

2/ Cách dùng

✔️ Khi người hay vật thực hiện hành động đã rõ ràng

Ví dụ: The streets are swept every day

✔️ Khi không biết hay không cần biết đến người hoặc vật thực hiện hành động 

Ví dụ: Oil has been exploited at the North Pole

✔️ Khi muốn nhấn mạnh người hay vật tiếp nhận hành động

Ví dụ: This house was built in 1986 by my uncle

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

✔️ Lấy tân ngữ câu chủ động làm chủ ngữ câu bị động

✔️ Đổi động từ chủ động sang past participle:

THÌ CÂU CHỦ ĐỘNG CÂU BỊ ĐỘNG
Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + V3/ed 
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + V3/ed 
Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + V3/ed 
Quá khứ đơn S + V (ed/P2) + O S + was/were +  V3/ed 
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + V3/ed 
Quá khứ hoàn thành S + had + P2 + O S + had + been + V3/ed 
Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + V3/ed 
Tương lai hoàn thành S + will + have + P2 + O S + will + have + been + V3/ed 
Tương lai gần S + am/is/are going to + V-infi + O S + am/is/are going to + be + V3/ed 
Động từ khiếm khuyết (ĐTKK) S + ĐTKK + V-inf + O S + ĐTKK + be + V3/ed 
 • Chủ ngữ của câu chủ động trở thành tác nhân của câu bị động và phải thêm “be” vào trước nó:

Ví dụ:

  • The President presented the medals
  • The medals were presented by The President
 • Chủ ngữ I, you, he, she, it,…one, people, someone, somebody, nobody, no one có thể được bỏ. Ngoài ra với “nobody” và “no one” đổi động từ sang phủ định.

Ví dụ:

  • Someone left this purse in a classroom
  • This purse was left in a classroom
  • Nobody saw him leaving the room
  • He wasn’t seen leaving the room

III. CÁC CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT 

1/ Động từ với 2 tân ngữ

✔️ Khi động từ chủ động có 2 tân ngữ, tân ngữ gián tiếp (indirect object – IO) chỉ người và tân ngữ trực tiếp (direct object – DO) chỉ vật, có thể chuyển thành 2 câu bị động:

a. Tân ngữ gián tiếp làm chủ ngữ của động từ bị động

Cấu trúc:

S + V + O + DO

Ví dụ: He gave the police the information

b. Tân ngữ trực tiếp làm chủ ngữ của động từ bị động

Cấu trúc:

S+ V + DO + PREPOSITION + IO

Ví dụ: The information was given (to) the police

 • Một số động từ thường dùng trong trường hợp này là: allow, award, ask, give, sell, send,show,lend,…

? Lưu ý: không dùng cấu trúc (a) cho 2 động từ explainsuggest

2/ Động từ + tân ngữ + động từ nguyên mẫu có to (to infinitive)

a.  Các động từ chỉ cảm xúc hoặc mong ước: like, hate, love, want, wish, prefer,…+ O + TO INFINITIVE

 •  Cấu trúc:

S + V + O + PASSIVE INFINITIVE (động từ nguyên mẫu bị động)

 • Ví dụ:
  • He wants someone to take photographs
  • He wants photographs to be taken

✔️ Nếu tân ngữ chỉ cùng một đối tượng với chủ ngữ thì câu bị động sẽ không có tân ngữ

 • Cấu trúc:

S + V + TO BE + V3/ ED

 • Ví dụ:
  • I prefer people call me genius
  • I prefer to be called genius

b. Các động từ chỉ mệnh lệnh, yêu cầu, cho phép, lời khuyên, hoặc lời mời: ask, tell, request, order, advise, invite,… + O + TO INFINITIVE

 • Ví dụ:
  • He ask me to send an email
  • I was asked to send an email

? Lưu ý: advise, beg, order, recommend, urge + IO + TO INFINITIVE cũng có thể đổi sang dạng that… should + passive infinitive

 • Ví dụ:
  • He advise me to increase my diet
  • He advise that my diet should be increased

3/ Động từ + tân ngữ + động từ nguyên mẫu không có to (bare-infinitive)

câu bị động trong tiếng Anh

a. Các động từ chỉ giác quan: watch, see, feel, notice, listen to…. + O + bare infinitive

Ví dụ:

 • We saw them go out of the shopping mall
 • They were seen to go out of the shopping mall

b. Make và help

Ví dụ:

 • They make him to tell the truth
 • He was made to tell the truth
 • You should help the old go through the street
 • The old should be helped to go through the street

c. Let

Ví dụ: They let us go ✏ We were let go

 • Let ít được dùng ở dạng bị động và được thay thế bằng allow

4/ Động từ + tân ngữ + danh động từ (gerund)

✔️ Các động từ được đi theo bởi O + GERUND: see, hear, find, stop, keep…,

Ví dụ:

 • He kept me waiting 
 • I was kept waiting

✔️ Khi tân ngữ chỉ cùng 1 đối tượng với chủ ngữ của câu:

S + V + passive gerund

Ví dụ:

 • She doesn’t like people laughing at her 
 • She doesn’t like being laughed at

5/ Động từ + động từ nguyên mẫu/ danh động từ + tân ngữ

✔️ Những cụm từ: advise, agree, insist, arrange, suggest, propose,recommend, etc. + to infinitive + O, diễn đạt ở dạng bị động bằng mệnh đề that:

 • Cấu trúc:

S + V + THAT + S + SHOULD BE + V3/ ed

 • Ví dụ:
  • He decided to sell the phone 
  • He decided that the phone should be sold

✔️ Khi mệnh đề that dùng làm tân ngữ cho các động từ agree, allege, announce, asume, etc. Dạng bị động có thể diễn đạt theo 2 cách:

(1)   S + PASSIVE V + TO INFINITIVE         

S + PASSIVE V + TO HAVE + V3/ ED

(2)   IT + PASSIVE V + THAT-CLAUSE

 • Ví dụ:
  • People say that he is a good teacher
  • He is said to be a good teacher
  • It is said that he is a good teacher

6/  Câu mệnh lệnh

 • Cấu trúc:

LET + O + BE + V3/ ED

 • Ví dụ: 
  • Write your address here 
  • Let your address be written here

✔️ Một số động từ không thể chuyển sang bị động:

 • Nội động từ: die hoặc arrive
 • Động từ chỉ trạng thái như: fit suit, have, lack, resemble, etc.

IV. CÂU CẦU KHIẾN

✔️ Được dùng để yêu cầu, sai khiến, cầu xin hoặc trả tiền để người khác làm việc đó và chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động.

 • Chủ động

 Cấu trúc:

S + HAVE/GET + O + V1/ TO V1

Ví dụ:

 • The manager had his employers prepare the report
 • I’m going to get my friends to borrow a book
 • Bị động

Cấu trúc:

S + HAVE/GET + O + V3/ ED

Ví dụ: I have my clothes washed

V. LỜI KẾT

Trên đây là tổng hợp hầu hết các cấu trúc câu bị động hay gặp trong các bài thi TOEIC. Qua bài chia sẻ kiến thức về câu bị động mong các bạn có thể có thêm kiến thức hữu ích giúp cho quá trình thi TOEIC. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy liên hệ EASY EDU để biết thêm những khóa học hữu ích khác!

CÙNG CHUYÊN MỤC

CỤM GIỚI TỪ TOEIC PHỔ BIẾN

Cụm giới từ là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc,…
 • 19/10/2021
 • 2263

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG BÀI THI TOEIC

Bạn đã thật sự hiểu hết cách dùng của mệnh đề quan hệ trong tiếng…
 • 19/10/2021
 • 2415

CHIẾN THUẬT LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ NHẤT.

Bạn có thể đi học trung tâm, thuê gia sư hoặc tự học, nhưng dù…
 • 19/10/2021
 • 2110

Tổng hợp 600 từ vựng TOEIC thông dụng theo chủ đề

Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp tạo nên thành công trong bài thi…
 • 19/10/2021
 • 3657

TIPS ÔN LUYỆN BÀI THI TOEIC WRITING HIỆU QUẢ

Với mục đích giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách làm bài và chuẩn…
 • 18/10/2021
 • 2266

Tất tần tật từ vựng TOEIC Smoking

Chủ đề Smoking được đánh giá có mức độ khá khó trong các bài thi…
 • 18/10/2021
 • 2599

TẤT TẦN TẬT VỀ KỲ THI TOEIC

Bạn đang muốn tìm hiểu về kỳ thi TOEIC nhưng không biết bắt đầu từ…
 • 02/10/2021
 • 2101

Từ vựng TOEIC về tần suất và mức độ cực kỳ phổ biến

Từ vựng luôn là nỗi lo lắng với các bạn học viên. Vì vậy, hãy…
 • 02/10/2021
 • 2072

Những kinh nghiệm học TOEIC hiệu quả

Bên cạnh IELTS, Toeic cũng là bài thi được nhiều người lựa chọn hiện nay.…
 • 02/10/2021
 • 2100

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3