23/07/2021 1886

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để nói tiếng Anh nhanh mà không bị gượng không? Khi học tiếng Anh, thầy cô sẽ bắt bạn phải phát âm rõ từng chữ đặc biệt là phụ âm s, t. Nhưng người bản xứ thì sẽ không làm như vậy. Khi phát âm nhiều chữ, họ có thể luyến hoặc bỏ luôn những phụ âm không cần thiết. Điều đó được gọi là các nguyên tắc nối âm. EASY EDU sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các phương pháp luyện nối âm thông qua bài viết này!

I. NỐI ÂM LÀ GÌ?

luyện nối âm tiếng Anh

Khi luyện nói tiếng Anh, người học thường có xu hướng phát âm từng chữ riêng lẻ như khi nói tiếng Việt. Điều này sẽ làm cho bạn không được trôi chảy khi nói với tốc độ nhanh.

Người bản ngữ khi giao tiếp, họ thường nối các nguyên âm, phụ âm của các từ lại với nhau. Đôi lúc họ có thể loại bỏ luôn những âm đó để việc nói được liền mạch hơn. Đây được gọi là nối âm.

Lợi ích của việc luyện nối âm

Biết được các nguyên tắc nối âm sẽ giúp bạn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. Bạn sẽ:

 • Nghe và hiểu được người bản xứ tốt hơn.
 • Phát âm chuẩn hơn.
 • Tốc độ nói nhanh hơn.
 • Đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi Speaking.

II. CÁC NGUYÊN TẮC NỐI ÂM TRONG TIẾNG ANH

Để có thể luyện nối âm một cách hiệu quả, trước hết chúng ta phải biết được các nguyên tắc của chúng.

1/ Nối phụ âm với nguyên âm

Khi một từ kết thúc bằng phụ âm và từ đứng sau bắt đầu bằng nguyên âm thì ta sẽ nối chúng lại. Tóm lại, bạn chỉ cần phát âm đủ âm đuôi thì khi nói nhanh, hai âm sẽ tự liên kết với nhau.

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
Check in /t∫ek’in/
Hold on /Hoʊldɑːn/
Thank you /ˈθæŋkjuː/
That’s what i thought /ðæts wa:daɪ θɑːt/

Phần nguyên âm đằng sau được kết hợp với phụ âm ở trước được gạch dưới. Nguyên tắc này khá đơn giản vì khi nói nhanh, chúng sẽ tự động nối lại với nhau. Bạn có thể luyện bằng cách nói thật nhanh những cụm từ này. Hãy nhớ phát âm rõ phụ âm như /k/, /d/, /s/ rồi nối chúng với nguyên âm là được.

2/ Nối nguyên âm với nguyên âm

Khi hai nguyên âm đi liền kề nhau, chúng ta sẽ thêm âm /j/ hoặc /w/ ngắn ở giữa.

Cụ thể, khi phát âm hai từ với nguyên âm liên tiếp, chúng ta sẽ không dừng mà chèn thêm âm ở giữa. Việc này sẽ giúp phát âm hoàn chỉnh cả hai nguyên âm.

Nguyên tắc nối hai nguyên âm trong tiếng Anh:

 • Thêm âm /j/ ngắn đằng sau các front vowels (nguyên âm trước) là /ei/, /i/ và /ai/.
 • Thêm âm /w/ ngắn đằng sau các back vowels (nguyên âm sau) là /ʊ/ and /oʊ/.

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm 
I am /aɪjæm/ – thêm âm /j/
I ask /aɪjæsk/ – thêm âm /j/
Do it /du: wit/ – thêm âm /w/
You are /jʊwɑr/ – thêm âm /w/

Chú ý: 

 • /j/ đọc là “dờ”
 • /w/ đọc là “quờ” 
 • Hai âm /j/ và /w/ được phát ra rất nhẹ.

Trong một từ hai nguyên âm liền kề nhau, chúng ta cũng thêm /j/ và /w/ vào giữa.

? Ví dụ:

Từ Phát âm
Quiet /ˈkwaɪjət/ -thêm âm /j/
Science /ˈsaɪjəns/ – thêm âm /j/
Cooperate /koʊwˈɑpəˌret/ – thêm âm /w/
Co-op /ˈkoʊwɑp/ – thêm âm /w/

3/ Nối 2 phụ âm giống nhau

luyện nối âm tiếng Anh

Khi một từ kết thúc bằng phụ âmtừ đứng sau bắt đầu bằng phụ âm giống nó thì ta chỉ cần phát âm 1 lần. Lưu ý khi gặp trường hợp này, chúng ta phải phát âm phụ âm rõ hơn bình thường một chút.

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
Bad day /bædeɪ/
Turned down /tɜrndaʊn/
Want to /wɑntʊ/
Black cat /blækæt/

Bạn có thể thấy qua ví dụ rằng các phụ âm chỉ được phát âm duy nhất một lần. Để luyện tập nguyên tắc này, bạn có thể không phát âm phụ âm ở từ trước. Để khi bạn kết hợp hai từ lại thì bạn chỉ phát âm 1 phụ âm mà thôi.

Ví dụ:

 • Với cụm từ “Black cat”, khi phát âm từ “Black”, bạn không cần phải nói âm đuôi /k/. Như vậy khi bạn nói chung với từ “cat” thì sẽ không bị dư phụ âm.

4/ Nuốt âm

Việc loại bỏ âm tiết khi phát âm một từ hoặc cụm từ được gọi là nuốt âm.

Nuốt âm sẽ giúp người nói phát âm nhanh hơn và loại bỏ những âm dư thừa. Hành động này thường được diễn ra một cách tự nhiên nhưng cũng cần sự cân nhắc.

a. Nuốt nguyên âm

Âm /ə/ hay gọi là âm schwa,nguyên âm thường xuyên được lược bỏ trong khi nói. 

Âm /ə/ có thể được xem là âm yếu nhấtbị “nuốt” khi đi chung với phụ âm /p/, /t/, /k/.

? Ví dụ:

Từ Cách phát âm thường Cách phát âm rút ngắn
Tonight /təˈnaɪt/ /tˈnaɪt/
Polite /pəˈlaɪt/ /pˈlaɪt/
Tomato /təˈmɑːtəʊ/ /tˈmɑːtəʊ/
Confuse /kənˈfjuːz/ /knˈfjuːz/

Trong giao tiếp, bạn nên phát âm theo cách rút gọn để bài nói được mạch lạc hơn. Việc loại bỏ âm /ə/ (schwa) sẽ giúp bạn tăng tốc độ nói và khiến giọng được tự nhiên.

Bạn có thể luyện nối âm bằng việc phát âm thật mạnh phụ âm đi trước và loại bỏ nguyên âm liền kề.

b. Nuốt phụ âm

Khi nhiều phụ âm đi chung với nhau, việc nuốt âm cũng sẽ xảy ra. 

 • Âm /t/, /d/, /k/ là ba phụ âm thường được lược bỏ:
Từ/cụm từ Cách phát âm thường Cách phát âm rút ngắn
Kept calling /ˌkɛptˈko:lɪŋ/ /ˌkɛpˈko:lɪŋ/
Desktop /ˈdɛskˌtɒp/ /ˈdɛsˌtɒp/
Asked /ɑ:skt/ /ɑ:st/
Lecture /ˈlɛktʃə/ /ˈlɛkʃə/
Spend money /spend ˈmʌni/ /spen ˈmʌni/
 • Phụ âm /v/ trong “of” khi đứng trước phụ âm cũng sẽ được lược bỏ:
Từ/cụm từ Cách phát âm thường Cách phát âm rút ngắn
Lots of them / ’lɒts əv ðəm / / ’lɒts ə ðəm /
Both of them /boʊθ əv ðəm/ /boʊθ ə ðəm/
 • Phụ âm /h/ trong him, hers, he, his thường được lược bỏ:
Từ/cụm từ Cách phát âm thường Cách phát âm rút ngắn
I will call her /aɪ wɪl kɔːl hər/ /aɪ wɪl kɔːl-ər/
Where’s he /wers hi/ /wers-i/

5/ Các trường hợp đặc biệt

 • /t/ + /j/ = /tʃ/

Khi âm /t/ đứng trước âm /j/, chúng sẽ được gộp lại và phát âm là /tʃ/. (âm /tʃ/ trong từ Ship)

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
Last year /lɑːstʃɪə/
Don’t you /doʊntʃʊ/
 • /d/ + /j/ = /dʒ/

Khi âm /j/ đứng sau âm /d/, chúng sẽ được phát âm là /dʒ/. (âm /dʒ/ trong từ Judge)

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
Could you /kʊdʒʊ/
Had you /hædʒʊ/
 • /z/ + /j/ = /ʒ/

Âm /z/ và /j/ đứng kế nhau sẽ được đọc là /ʒ/. (âm /ʒ/ trong từ Vision)

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
As universities /əʒu:nɪvɜ:*sɪtɪz/
 • /s/ + /j/ = /ʃ/

Âm /j/ đứng sau /s/ sẽ được phát âm như /ʃ/. (âm /ʃ/ trong từ Push)

? Ví dụ:

Cụm từ/câu Phát âm
Just you /dʒʌʃu:/
Miss you /misʃu:/

? Xem thêm: Bí quyết phát âm -s, -es, -ed như người bản xứ 

III. 2 cách luyện nối âm trong tiếng Anh

1/ Nghe thật nhiều

Một cách luyện nối âm rất hiệu quả đó là thông qua việc nghe. Bạn có thể nghe người bản xứ nói qua phim ảnh, âm nhạc,…

Khi nghe, bạn nên để ý đến cách mà người nói phát âm các chữ trong câu. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến họ nhấn câu, loại bỏ âm tiết khi phát âm như thế nào. Để từ đó có nền tảng luyện tập cho mình.

Một website có thể giúp bạn vừa nghe vừa luyện nóiTalk English. Trang web này có khá nhiều bài giảng audio được chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Ngoài ra bạn còn có thể tải xuống file mp3 lưu trên điện thoại để nghe mọi lúc mọi nơi.

2/ Tập nói khi xem phim ảnh, video 

Bạn hãy thử nhại lại cách mà các diễn viên trong phim nói chuyện với nhau. Việc lặp lại này là cách tốt để bạn quen dần với cách phát âm của người bản xứ.

TED là một kênh youtube nổi tiếng có thể giúp bạn luyện nối âm. Các video của TED bao quát rất nhiều chủ đề trong cuộc sống nên bạn sẽ không bị chán nản. Người trình bày trong các video là người bản ngữ đến từ nhiều nơi và có nhiều accent. Nếu bạn mong muốn nghe giọng Anh hay Úc thì kênh này đều có để bạn tham khảo.

Thực hành là cách hiệu quả nhất để có thể luyện khả năng nối âm của bản thân.

IV. LỜI KẾT

Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng anh lưu loát với tốc độ nhanh, bạn phải biết đến các nguyên tắc luyện nối âm. EASY EDU đã đưa ra những nguyên tắc mà bạn có thể áp dụng trong quá trình luyện nói. Chúc bạn học thật tốt!

CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ túi trọn bộ từ vựng tiếng Anh chỉ phương hướng

Phương hướng là một chủ điểm giao tiếp bạn có thể bắt gặp mỗi ngày.…
 • 25/10/2021
 • 1952

20 cụm từ thông dụng trong tiếng Anh

Cụm từ tiếng Anh là một chủ điểm rất quan trọng. Nếu bạn để ý…
 • 25/10/2021
 • 2041

Từ vựng Daily Routines thông dụng bạn đã biết?

Chủ đề Daily Routines là một chủ đề không thể nào gần gũi hơn. Nó…
 • 25/10/2021
 • 5980

Mách bạn một số cách nói tiếng anh với cụm từ “I’m sorry”

Làm việc và tiếp xúc với người bản xứ là một trải nghiệm tuyệt vời…
 • 25/10/2021
 • 1885

Từ vựng tiếng anh thay thế “According to”

“In my opinion” hay “According to” là cụm từ được dùng khá phổ biến trong…
 • 25/10/2021
 • 1925

MỘT SỐ TIPS TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

Bạn đang muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình nhưng chưa…
 • 25/10/2021
 • 1721

Tổng hợp từ vựng về chủ đề Free time

Free time là chủ đề rất quen thuộc trong tiếng Anh kể cả trong giao…
 • 25/10/2021
 • 1649

Tổng hợp từ vựng cảm xúc phổ biến trong giao tiếp

Việc giao tiếp bằng Tiếng Anh chính là cách giúp mọi người trao đổi thông…
 • 25/10/2021
 • 1588

Từ vựng về Tiếng Anh văn phòng thông dụng nhất hiện nay

Tiếng Anh giao tiếp vô cùng quan trọng bởi nó giúp mọi người cùng nhau…
 • 24/10/2021
 • 1426

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3