29/04/2021 2247

 Đây là bài viết về cấu trúc đề thi IELTS 2021 mới nhất dành cho các bạn nào mới bắt đầu luyện thi. EASY EDU sẽ giúp bạn tổng hợp lại chi tiết các bước cũng như vấn đề cần lưu ý khi các bạn tham gia vào kì thi. 

I. HÌNH THỨC THI

Có hai hình thức thi IELTS :

 • IELTS Học Thuật (IELTS Academic)

Bài thi Academic dành cho các bạn có nhu cầu thi lấy bằng IELTS để học tập vào các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu,….tại các nước sử dụng ngôn ngữ này trên thế giới. Nhưng bằng Academic dùng được trong trường hợp học tập và làm việc, định cư ở các nước khác.

 • IELST Tổng quát (IELTS General)

Bài thi General dành cho các bạn muốn thi để xin việc, định cư, làm việc, sinh sống tại môi trường quốc tế.

Về cấu trúc chung, đề thi IELTS Academic và General Training có điểm giống nhau là phần thi Nghe và Nói, còn về sự khác nhau giữa IELTS Academic và General Training nằm ở phần Đọc (Reading) và Viết (Writing). Bên cạnh sự khác biệt về đề thi, cấu trúc thi thì cách tính điểm cũng khác nhau giữa Academic và General. Các bạn có thể đánh giá năng lực miễn phí tại EASY EDU.

? Xem thêm: Nên lựa chọn IELTS Academic hay General training? 

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS

Cả hai hình thức thi IELTS Academic (học thuật) và IELTS General (tổng quát) đều bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tuy nhiên, vì sự khác biệt về tính chất nên sẽ có một số khác biệt giữa hai đề thi IELTS 2021 này. Như nói ở trên thì phần thi Nghe-Nói tương tự nhau còn về Đọc-Viết thì sẽ khác nhau một vài phần.

Chi tiết từng kĩ năng: 

 

cấu trúc đề thi ielts 2021

Cấu trúc đề thi IELTS 2021 được tóm gọn như sau

2.1 Nghe – IELTS Listening ( 30 phút làm bài )

cấu trúc đề thi ielts 2021

 

Theo như cập nhật mới nhất thì cấu trúc đề thi IELTS 2021 trên giấy phần Listening sẽ thay đổi một số chi tiết như sau:

 • Cụm từ “SECTIONS” trong bài thi sẽ chuyển thành “PARTS”. Như vậy thì bài thi nghe sẽ bao gồm Part 1,2,3,4.
 • Phần Example trong Part 1 cũng sẽ bị xóa đi.
 • Số trang tham chiếu cũng sẽ bị xóa đi. Ví dụ: Thí sinh chỉ được hướng dẫn là Nghe đoạn hội thoại sau để trả lời cho các câu hỏi số 1 đến số 4. (Thay vì câu hỏi số 1 đến số 4 của trang số 3).

 Sự thay đổi này nhằm mang tính đồng nhất giữa hai hình thức thi IELTS trên giấy và máy tính. 

Tài liệu cho phần này là:
Các bạn sẽ phải nghe bốn đoạn ghi âm (các đoạn ghi âm sẽ có độ khó tăng dần) – được độc thoại và đàm thoại bởi một số người bản xứ và các bạn viết câu trả lời cho các câu hỏi. Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và tiếp nhận thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến được đưa ra. Nhiều thứ tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng. Bạn sẽ được nghe từng phần nhưng chỉ nghe một lần duy nhất.

Phần thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát.

 • Phần 1

Phần này sẽ là một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày. Ví dụ như một mẫu đàm thoại tại một đại lý thuê nhà.

 • Phần 2

Phần này là một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày. Ví dụ như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

 • Phần 3

Là một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo. Ví dụ như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

 • Phần 4

Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, ví dụ như một bài giảng đại học.

2.2 Đọc – IELTS Reading ( 60 phút làm bài )

 

cấu trúc đề thi ielts 2021

Phần thi môn Đọc sẽ gồm có 40 câu hỏi. Một vài loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc của các bạn. Các kỹ năng này bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ và nhận ra quan điểm, thái độ và hiểu được mục đích của người viết.

 • Đọc – Hình Thức Đọc Thuật

Hình thức Học Thuật đề thi IELTS 2021 sẽ bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích. Các đoạn văn đều có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo. Các đoạn văn này được chọn để dành cho đọc giả không chuyên nhưng vẫn phân tích được và rất phù hợp với mọi người ghi danh vào các khóa đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

 • Đọc – Hình Thức Tổng Quát

Hình thức Tổng Quát của đề thi IELTS 2021 cũng sẽ yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Sẽ có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh.

2.3 Viết – IELTS Writing ( 60 phút làm bài )

Cấu trúc đề thi IELTS 2021 phần Writing gồm 2 bài Phần 1 và Phần 2. Số chữ quy định Phần 1 là 150 từ và Phần 2 là 250 từ.

cấu trúc đề thi ielts 2021

Viết – Hình thức Học Thuật

Phần thi môn Viết Học thuật đề thi IELTS 2021 sẽ bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung và thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn này.

 • Phần 1

Các bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng, hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Cũng có thể các bạn sẽ được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng nào đó hay một sự kiện.

 • Phần 2

Các bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận đưa ra quan điểm về một lập luận hay một vấn đề nào đó. Các bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng, chuyên nghiệp.

Viết – Hình Thức Tổng Quát

Phần thi môn Viết Tổng Quát đề thi IELTS 2021 bao gồm hai phần được căn cứ vào các chủ đề được quan tâm chung nhiều nhất.

 • Phần 1

Các bạn sẽ được giới thiệu một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư đề nghị cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống đó như thế nào. Lá thư có thể được viết theo phong cách thân mật, bình thường hoặc trang trọng theo ý của các bạn.

 • Phần 2

Các bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận đưa ra quan điểm về một lập luận hay một vấn đề. Bài luận này có thể sẽ thiên về phong cách thân mật hơn bài luận trong Phần 2 của Hình Thức Học Thuật.

2.4 Nói – IELTS Speaking ( 15 phút làm bài )

Phần thi môn Nói là để đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong khoảng 15 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm lại. Lưu ý rằng phần thi môn Nói của hai hình thức Học Thuật và Tổng Quát đều giống nhau.

 • Phần 1

Các bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân. Ngoài ra các chủ đề tương tự như là bạn bè, gia đình, công việc, học tập và sở thích cũng có thể xuất hiện trong phần này. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

 • Phần 2

Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

 • Phần 3

Các bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này để bạn đưa ra quan điểm thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút. Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho các bạn trả lời trùng lập câu trả lời trước đó.

III. NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM BÀI IELTS

Để có thể làm tốt phần thi IELTS một cách tốt nhất thì các bạn nên chú ý những điều quan trọng sau. Dưới đây là một số lưu ý mà EASY EDU đã tổng hợp cho bạn.

3.1 Phần Thi Nghe

 • Các bạn cần đảm bảo tai nghe của mình hoạt động tốt nhất. Nếu tai nghe của bạn gặp vấn đề hãy giơ tay để thông báo ngay với giám thị , để họ có thể xử lý cho bạn một cách tốt nhất.
 • Nếu không có tai nghe, hãy đảm bảo mức âm lượng vừa đủ để bạn có thể nghe rõ. Nếu không hãy giơ tay đề nghị tăng hoặc giảm âm lượng cho loa.
 • Sử dụng tối đa phần thời gian đã cho để đọc câu hỏi. Hãy cố gắng đọc lướt hết tất cả các câu hỏi có trong đề thi. Điều này giúp bạn nắm rõ được nội dung trước khi bắt đầu nghe.
 • Nên viết câu trả lời mà bạn nghe được ngay ra giấy.
 • Thí sinh sẽ có tối đa là 10 phút sau khi đoạn băng nghe đã kết thúc để điền đáp án vào giấy thi. Vì vậy, các bạn nên chú ý thời gian. 

? Xem thêm: Bỏ túi 5 quyển sách IELTS Listening hiệu quả


3.2 Phần Thi Đọc

 • Hãy chú ý đến thời gian của phần này.
 • Hãy viết trực tiếp câu trả lời vào giấy thi. Vì thời gian không cho phép các bạn viết kết quả ra giấy nháp và chuyển lại vào tờ giấy thi.
 • Đọc hướng dẫn và chú ý câu trả lời cần điền bao nhiêu từ. 
 • Dành thời gian đọc và phân tích các câu hỏi trước khi tìm câu trả lời.
 • Đọc sơ qua về phần chú thích.

? Xem thêm: 6 chiến thuật cải thiện điểm Reading IELTS ngay lập tức 


3.3 Phần Thi Viết

 • Thí sinh nên chú ý không nên tập trung quá 20 phút trong giờ thi cho một đoạn văn. Hãy kiểm tra thời gian liên tục để tránh mắc phải lỗi này. Vì thời gian cho hai đoạn văn là 40 phút.
 • Nên chú ý viết hơn 150 từ cho đoạn 1 và hơn 250 từ cho đoạn 2.
 • Đừng nên chăm chú quá vào đếm số từ, hãy đếm số dòng và ước lượng số từ.
 • Luôn nhớ phải viết kết luận cho đoạn văn thứ 2.
 • Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp của đoạn văn sau khi làm xong bài.
 • Lập dàn ý cho đoạn văn để giữ được liên kết logic nhất và tránh mất thời gian.
 • Thí sinh hoàn toàn có thể giơ tay để xin thêm giấy nếu cần.

? Xem thêm: 7 tài liệu IELTS Writing giúp bạn nâng điểm dễ dàng


3.4 Phần Thi Nói

 • Luôn giữ tâm thái ổn định và tự tin cho phần thi kỹ năng nói.
 • Hãy trả lời tập trung vào ý chính của câu hỏi.
 • Đừng chỉ chăm chú vào từ vựng quá nhiều. (Vì từ vựng chỉ chiếm 25% trên tổng số điểm của bạn)
 • Sử dụng tối đa các thì trong bài thi nói của mình.
 • Hãy đề nghị ban giám khảo nhắc lại câu hỏi nếu bạn chưa nghe rõ.

? Xem thêm: 4 cách cải thiện IELTS Speaking không thể bỏ qua

EASY EDU chúc các bạn một ngày vui vẻ!

CÙNG CHUYÊN MỤC

5 lỗi sai IELTS Writing Task 2 phổ biến

Có thể nói Writing là phần thi khó nhất trong tất cả các bài thi…
 • 24/10/2021
 • 1689

Chiến thuật làm bài Map Labelling trong IELTS Listening

Trong IELTS Listening, MAP LABELLING là dạng câu hỏi thường gặp và chắc chắn khiến…
 • 24/10/2021
 • 1779

Tổng hợp từ vựng IELTS Crime

Từ vựng IELTS Crime được sử dụng khá nhiều trong những bài Writing Task 2,…
 • 23/10/2021
 • 1771

Tài liệu và cách học collocation trong IELTS

Trong quá trình luyện thi IELTS, việc sử dụng các Collocation là một  điều cực…
 • 23/10/2021
 • 1865

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu 

Đối với những bạn mới bắt đầu học IELTS, có thể sẽ có rất nhiều…
 • 23/10/2021
 • 1760

Mách bạn trọn bộ Phrasal Verb thường gặp trong IELTS 

Nếu bạn biết cách tận dụng Phrasal Verb vào bài nói của mình, cũng như…
 • 22/10/2021
 • 1850

Tips luyện tập IELTS Writing cho người mới bắt đầu

Các bạn mới bắt đầu luyện IELTS writing, không biết nên bắt đầu từ đâu.…
 • 22/10/2021
 • 1632

Tips nói lưu loát hơn trong IELTS Speaking test

Hôm nay, EASY EDU chia sẻ đến các bạn những “Tips nói trôi chảy trong…
 • 22/10/2021
 • 1657

Tổng hợp từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến 2021

Từ vựng là một trong những tiêu chí đánh giá, cũng như một trong những…
 • 20/10/2021
 • 1587

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3