06/08/2021 1678

Với mục đích giúp các bạn dễ dàng chinh phục tốt dạng bài “ Express an opinion” để bày tỏ ý kiến, sự đồng ý hay không đồng ý trong các kì thi TOEIC. Để làm việc này có thể tưởng chừng rất đơn giản, tuy nhiên để nói chính xác và sử dụng đúng thì không hề đơn giản. Bài viết dưới đây EASY EDU sẽ giới thiệu và hướng dẫn đến các bạn làm thế nào để chinh phục các dạng bài “TOEIC speaking express an opinion” nhé!

I. TỔNG QUAN VỀ DẠNG YÊU CẦU EXPRESS AN OPINION

Trong bài thi “TOEIC Speaking Express an opinion”, thí sinh sẽ nhận được một câu hỏi. Dữ liệu này ngay lập tức sẽ hiển thị trên màn hình dưới dạng chữ viết và đồng thời sẽ được đọc lên bởi hệ thống. Thí sinh sau khi nghe câu hỏi sẽ có 30 giây để suy nghĩ và chuẩn bị cho câu hỏi. Sau tín hiệu “Begin speaking now”, các bạn có tối đa 60 giay để trả lời câu hỏi và sẽ được hệ thống ghi âm lại chấm điểm.

TOEIC Speaking Express An Opinion

II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI TOEIC SPEAKING DẠNG EXPRESS AN OPINION

Tiêu chí đánh giá cho câu hỏi TOEIC Speaking express an opinion, ứng với từng mức điểm (0-5) cụ thể như sau:

1/ Mức điểm 5

5 điểm Mô tả câu trả lời chỉ ra được sự lựa chọn hoặc ý kiến của người nói một cách rõ ràng, diễn giải quan điểm một cách dễ hiểu, chắc chắn và mạch lạc. Câu trả lời được đặc trưng bởi tất những điều kiện sau:

 • Quan điểm của người nói được diễn giải và củng cố bằng những lý do chi tiết, lập luận, ví dụ minh họa. Mối quan hệ giữa các ý tưởng có sự liên kết chặt chẽ và rõ ràng.
 • Bài phát biểu rõ ràng với tốc độ nói phù hợp. Có thể có một số lỗi nhỏ nhưng không đáng kể về phát âm, ngữ điệu, không ảnh hưởng đến sự mạch lạc của toàn bài.
 • Kiểm soát tốt các cấu trúc câu cơ bản và cấu trúc phức tạp. Có thể mắc một số lỗi nhỏ và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của bài nói.
 • Câu trả lời giải thích các lý do cho sự lựa chọn hoặc ý kiến của người nói. Mặc dù phần giải thích có thể được phát triển chưa đầy đủ nhưng sự liên kết giữa các ý tưởng

 2/ Mức điểm 4

4 điểm Câu trả lời chỉ ra được ý kiến, quan điểm của người nói và hỗ trợ, phát triển ý tưởng một cách đầy đủ.

 • Câu trả lời giải thích các lý do cho quan điểm hoặc ý kiến của người nói. Tuy nhiên một số chỗ có thể vẫn giải thích còn có thể chưa đầy đủ; mối quan hệ giữa các ý tưởng hầu như là rõ ràng và đôi khi có thể có một vài lỗi sai không đáng kể.
 • Một vài lỗi nhỏ về phát âm, ngữ điệu và tốc độ nói và đôi lúc gây ảnh hưởng tới khả năng nghe hiểu của người nghe nhưng không bị ảnh hưởng đáng kể.
 • Câu trả lời sử dụng ngữ pháp một cách hiệu quả. Tuy nhiên có thể bị hạn chế trong phạm vi cấu trúc sử dụng.
 • Sử dụng từ vựng tương đối hiệu quả. Một số từ vựng có thể chưa được chính xác.

 3/ Mức điểm 3 cho bài TOEIC Speaking

Để đạt được thang điểm 3 cho dạng đề Express an opinion trong bài thi TOEIC Speaking, bạn cần đảm bảo các yếu tố sau: 

3 điểm Câu trả lời thể hiện được lựa chọn, sở thích, quan điểm của người nói, nhưng việc diễn giải và phát triển ý tưởng còn hạn chế.

 • Câu trả lời cung cấp được ít nhất một lý do để ủng hộ quan điểm, sở thích của người nói. Tuy nhiên việc diễn giải còn hạn chế, khiến cho lý do mơ hồ và không rõ ràng.
 • Bài phát biểu về cơ bản là dễ hiểu. Mặc dù đôi lúc gây khó khăn cho người nghe vì cách phát âm chưa rõ ràng, ngữ điệu lúng túng, không được tự nhiên, nhịp điệu tốc độ nói không đều, chưa rõ nghĩa một số nơi.
 • Câu trả lời thể hiện việc kiểm soát ngữ pháp còn hạn chế, phần lớn chỉ sử dụng được những cấu trúc câu đơn giản.
 • Việc sử dụng từ vựng còn hạn chế.

 4/ Mức điểm 2

2 điểm Câu trả lời chỉ ra được quan điểm của người nói, phù hợp với yêu cầu của đề bài, nhưng thiếu phát triển ý tưởng giải hoặc diễn giải khó hiểu và không mạch lạc.

 • Nhiều lỗi sai về phát âm, trọng âm và ngữ điệu, khiến người nghe cảm thấy khó hiểu. Việc truyền đạt thông tin còn rời rạc, phân mảnh và dừng ở nhiều chỗ.
 • Ngữ pháp bị hạn chế nghiêm trọng trong việc diễn đạt các ý tưởng, và sự rõ ràng của các ý.
 • Từ vựng sử dụng gặp nhiều hạn chế và lặp lại.

 5/ Mức điểm 1 và 0

1 điểm Câu trả lời còn bị phụ thuộc vào hướng dẫn trong đề bài hoặc câu trả lời chưa nêu ra được quan điểm, sở thích của người nói

Câu trả lời bao gồm các cụm từ riêng biệt hỗn hợp tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh.

 

0 điểm Không có câu trả lời

Câu trả lời không phải bằng Tiếng Anh

Câu trả lời hoàn toàn không liên quan tới đề bài.

III. KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO CÂU HỎI

TOEIC Speaking Express An Opinion

 1/ Dấu hiệu phân loại dữ liệu

Người học trước tiên cần nhận diện các loại câu hỏi TOEIC Speaking express an opinion thường gặp có thể kể đến gồm:

Các dạng thường gặp Ví dụ
Dạng đồng ý hoặc không đồng ý (Agreement)

 • Do you agree or disagree…?
 • Would you be in favor of…or support…?
Do you agree or disagree with the following statement? “Old people like to live in the countryside, while young people like to live in the city”.Give a reason for your answer.

 

 

Dạng đưa ra quan điểm (Opinion)

 • Some/ many people think/ believe/ feel that…
 • What do you think…?
 • What is your opinion / viewpoint/ idea…?
“ Many people think that the advent of solar batteries is the most important factor in protecting the environment”. What is your opinion on this issue? Give a reason for your answer.

 

Dạng lựa chọn thích hơn (Preference)

 • Which do you prefer and explain why?
 • Do you prefer A or B?
 • Would you rather B or A?
“Some people prefer to be in the countryside. Others prefer to live in the city”. Which do you prefer and explain why?

 2/ Khẳng định lựa chọn, quan điểm

Trong câu hỏi hỏi TOEIC Speaking express an opinion, người học nên nắm cách khẳng định lựa chọn, quan điểm của bản thân ngay từ đầu:

Các dạng thường gặp Ví dụ
Dạng đồng ý hoặc không đồng ý (Agreement)

 • I strongly / completely / entirely / agree / disagree with …
 • I am entirely / absolutely/ completely convinced that …
 • I would (not) be in favor of …or support…?
A: Do you agree or disagree with the following statement? “Old people like to live in the countryside, while young people like to live in the city”. Give a reason for your answer.

B: I completely agree with the statement that “Old people like to live in the countryside, while young people like to live in the city”.

Dạng đưa ra quan điểm (Opinion)

 • I (don’t) think / believe/feel that …
 • In my opinion / From my perspective / From my viewpoint/ To my mind…
A: “ Many people think that the advent of solar batteries is the most important factor in protecting the environment”. What is your opinion on this issue? Give a reason for your answer.

B: In my opinion, the advent of solar cells plays an important role in protecting our living environment

Dạng lựa chọn (Preference)

 • Personally, I would prefer to …
 • I would prefer B to A
 • I prefer A to B
 • For me, A is (a) better (choice /option) than B
A: “Some people prefer to live in the countryside. Others prefer to live in the city”. Which do you prefer and explain why?

B: Personally, I would prefer to live in the countryside

3/ Dẫn dắt vào các luận điểm chính

Đối với dạng Express an opinion trong TOEIC Speaking, để người nghe dễ dàng theo dõi mạch câu chuyện, người nói nên thông báo trước khi triển khai và làm rõ các luận điểm:

✔️ Dạng đồng ý / không đồng ý (Agreement)

 • I agree / disagree with this statement because of the following reasons.
 • I agree / disagree with this for several reasons.
 • This would be a good / bad idea for several reasons.

✔️ Dạng đưa ra quan điểm (Opinion)

 • In my opinion,… for the following reasons.
 • I believe….because of the following reasons

✔️ Dạng lựa chọn (Preference)

 • Personally, I would prefer A for a few reasons.
 • Although some people may think A is better, I don’t feel that way due to the following reasons.
 • Both have advantages and disadvantages, but I prefer A over B because of the following reasons.

4/ Trình bày các luận điểm

Chức năng Ví dụ
Liệt kê các luận điểm và ý kiến
 • First(ly), Second(ly), Third(ly), Also, Next, Finally
 • In addition / Moreover / Furthermore…
 • As well / As well as…
Trình bày lý do
 • My first/second/third reason for this/opinion/belief is…
 • The main reason is…
Đưa ra ví dụ
 • For example / For instance…
 • Take…as an example
 • …to be a good case in point”
 • …can be considered a typical example of…

5/ Các bước xử lý câu hỏi TOEIC speaking Express an opinion

Trong các câu hỏi TOEIC speaking Express an opinion, để đảm bảo các quan điểm đưa ra có thể  đáp ứng được các tiêu chí đánh giá, EASY EDU sẽ chia sẻ một số bí kíp để xử lý câu hỏi trong vòng 30 giây theo các bước sau đây:

✔️ Bước 1

 • Các bạn hãy quan sát và lắng nghe kỹ câu hỏi để nhận dạng câu hỏi.
 • Các bạn nên xác định sự lựa chọn, quan điểm của bản thân và tập trung hết sức để suy nghĩ về các lý do, chi tiết, luận điểm hay ví dụ minh họa để trình bày câu trả lời.

✔️ Bước 2: Tập trung trả lời câu hỏi

 • Khẳng định lựa chọn, quan điểm
 • Dẫn dắt vào các luận điểm chính
 • Trình bày các luận điểm 1/2/3 + triển khai

IV. LỜI KẾT

Để chinh phục dạng bài TOEIC speaking Express an opinion có thể thật sự không đáng sợ như các bạn nghĩ. Nhìn chung, các bạn hãy chăm chỉ học tập, trau dồi nhiều từ vựng, thường xuyên luyện tập phát âm và để để tăng phản xạ phân tích thông tin là có thể chinh phục được phần này rồi! Các bạn hãy theo dõi EASY EDU thường xuyên để cập nhập những bí quyết mới nhé!

Chúc các bạn thành công!

CÙNG CHUYÊN MỤC

CỤM GIỚI TỪ TOEIC PHỔ BIẾN

Cụm giới từ là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc,…
 • 19/10/2021
 • 2421

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG BÀI THI TOEIC

Bạn đã thật sự hiểu hết cách dùng của mệnh đề quan hệ trong tiếng…
 • 19/10/2021
 • 2558

CHIẾN THUẬT LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ NHẤT.

Bạn có thể đi học trung tâm, thuê gia sư hoặc tự học, nhưng dù…
 • 19/10/2021
 • 2258

Tổng hợp 600 từ vựng TOEIC thông dụng theo chủ đề

Từ vựng là yếu tố quan trọng giúp tạo nên thành công trong bài thi…
 • 19/10/2021
 • 3969

TIPS ÔN LUYỆN BÀI THI TOEIC WRITING HIỆU QUẢ

Với mục đích giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách làm bài và chuẩn…
 • 18/10/2021
 • 2406

Tất tần tật từ vựng TOEIC Smoking

Chủ đề Smoking được đánh giá có mức độ khá khó trong các bài thi…
 • 18/10/2021
 • 2809

TẤT TẦN TẬT VỀ KỲ THI TOEIC

Bạn đang muốn tìm hiểu về kỳ thi TOEIC nhưng không biết bắt đầu từ…
 • 02/10/2021
 • 2247

Từ vựng TOEIC về tần suất và mức độ cực kỳ phổ biến

Từ vựng luôn là nỗi lo lắng với các bạn học viên. Vì vậy, hãy…
 • 02/10/2021
 • 2207

Những kinh nghiệm học TOEIC hiệu quả

Bên cạnh IELTS, Toeic cũng là bài thi được nhiều người lựa chọn hiện nay.…
 • 02/10/2021
 • 2243

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1 XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Để đảm bảo chất lượng học tập, bạn cần làm bài kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí) để đánh giá năng lực thiện tại của mình.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các tiêu chí khắt khe.

BƯỚC 2 TƯ VẤN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Sau khi có kết quả Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn sẽ được các bạn Tư vấn viên hỗ trợ lựa chọn lớp phù hợp với nhu cầu (TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP) và thời gian của bạn.

BƯỚC 3 GHI DANH VÀO LỚP

Sau khi chọn được lộ trình học phù hợp, học viên sẽ hoàn thành thủ tục ghi danh tại quầy tư vấn.

Học viên hoàn thành học phí và nhận tài liệu.
Trước ngày khai giảng, học viên sẽ được thông báo nhắc nhở.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3